I

PHILADELPHIA BASSBUSTERS

BIGGEST FISH

AS OF 4/23/17

LARGEMOUTH BASS

 1. MIKE FRANCO              ASSUNPINK LAKE                7.69 lb.   6/24/01

2. TOM SLAWINSKI          D. O. D. LAKE                     6.48 lb. 10/19/08

3. MIKE FRANCO           ASSUNPINK LAKE                6.19 lb.      6/24/01

4. DAVE MISKO            MANASQUAN RES.                6.05 lb.  6/25/17

5. TOM SLAWINSKI          SUNSET LAKE                     5.95 lb. 11/18/07

6. TOM SLAWINSKI            RISING SUN LAKE            5.85lb.    9/12/21

7. MIKE FRANCO             SUNSET LAKE                      5.82 lb. 11/29/09

T. JOE PHILLIPS             BIG SWARTSWOOD LAKE     5.82 lb.   9/26/15

9. MARTY TRANI             SUNSET LAKE                      5.76 lb. 11/28/10

10. ART ROSARIO             MANASQUAN RES.                5.75 lb.   9/10/05

                                      11.  BOB TILLER                PARVIN LAKE                      5.73 lb.  3/28/10

13. FRANK NELSON         STONE TAVERN LAKE       5.72 lb. 11/27/16

 14. AL KIRK                      MANASQUAN RES.                5.70 lb.  6/20/10

15. KEVIN FISHGAL            ELMER LAKE                     5.47 lb.    3/27/22

16. AL KIRK                     MANASQUAN RES.                5.46 lb.   9/14/02

                                       17. AL KIRK                     PENBRYN LAKE                    5.46 lb. 12/01/13

18. BOB TILLER               SUNSET LAKE                      5.38 lb. 11/29/09

19. DAVE JWANIER          ASSUNPINK LAKE                 5.36 lb.   3/26/06

20  DAVE JWANIER            SUNSET LAKE                       5.25 lb. 11/18/07

21. ART ROSARIO               PARVIN LAKE                       5.23 lb.   3/28/10

22. ART ROSARIO               STONE TAVERN LAKE        5.13 lb. 12/02/07

23. RICH SZYMANSKI       PEMBERTON LAKE              5.12 lb. 10/26/03

24. BOB TILLER                  MERRILL CREEK RES.         5.10 lb.   9/28/13

25. JIM KIRN                       SUNSET LAKE                       5.03 lb. 11/29/09

26. AL KIRK V                  JEFFERSON LAKE                 5.01 lb. 10/02/11

SMALLMOUTH BASS

      1.KEITH PARNELL           LAKE NOCKAMIXON            5.05lb.   9/29/02

      2 .AL KIRK V                  MERRILL CREEK RES.         4.65lb.   9/28/13

      3. STAN SZYMANSKI       BIG SWARTSWOOD LAKE   4.17lb.   9/15/01

      4. BOB KIRN                       BIG SWARTSWOOD LAKE   4.07lb.   9/15/01

      5. JIM KIRN                        BIG SWARTSWOOD LAKE    3.96lb. 10/06/07

6. RON BECKLER              LAKE NOCKAMIXON            3.94lb. 11/07/99

T. BOB KIRN                      MANASQUAN RES.                3.94lb. 10/06/00

8. RICH SZYMANSKI       LAKE NOCKAMIXON             3.81lb. 11/07/99

9. RICH SZYMANSKI       MANASQUAN RES.                 3.61lb.   6/16/02

10. AL KIRK                           MANASQUAN RES.                3.32  6/22/08

11. RICH SZYMANSKI          LAKE NOCKAMIXON         3.28 lb.  9/29 02

12. AL KIRK V                     BIG SWARTSWOOD LAKE    3.27lb. 10/06/07

13. KEVIN  WISINSKI       MERRILL CREEK RES.            3.19lb.    9/28/13

PIKE

1. JUAN CARLOS                  FARRINGTON LAKE         5.88 lb.    11/3/19

 

 MUSKY

1. BOB TILLER                    OXFORD FURNACE LAKE   7.86lb.    9/28/13

2. AL KIRK                           BRUNERS ISLAND                7.13lb.    2/01/97

3. MIKE FRANCO                MARSH CREEK LAKE          4.94lb.  11/21/99

  

CHAIN PICKEREL

1. AL KIRK                         LOCUST LAKE                       5.59lb.  10/02/10

2. DAVE MISKO                PENBRYN KAKE                   5.25lb.  11/14/10

3. BOB TILLER                  PEMBERTON LAKE              5.23lb.    4/07/13

4. TOM SLAWINSKI           PARVIN LAKE                  5.22lb.  4/26/15

 5. MIKE FRANCO              HAMMONTON LAKE           4.90lb.    7/25/04

T. MIKE FRANCO             HAMMONTON LAKE           4.90lb.    7/25/04

 7. AL KIRK V                   LOCUST LAKE                      4.79 lb. 10/02/10

8. TOM SLAWINSKI         D.O.D. LAKE                           4.68lb.  10/16/11

9. DAVE O’HARA             PENBRYN LAKE                  4.60 lb. 12/01/13

10. MIKE FRANCO             D.O.D. LAKE                           4.50lb.   10/30/05

 

 WALLEYE

1. VINCE SANTRONI Jr.    BIG SWARTSWOOD LAKE    3.66 lb.    9/26/20

2. AL KIRK                         BIG SWARTSWOOD LAKE   3.34 lb.   10/06/07

3. STAN SZYMANSKI      LOWER SCHUYLKILL R.       3.25 lb.   10/04/98

4. GARY JACQUES           DEL R BULLS ISLAND           2.75 lb.   10/23/94

5. ADAM MIHARA         BIG SWARTSWOOD LAKE     2.33 lb.  9/26/20

6. BOB MOORE                 BRUNERS ISLAND                  2.00 lb.    2/02/02

7. DAVE MISKO               TUSCARORA LAKE                1.85 lb.   10/01/10 

8. BOB MOORE                 BRUNERS ISLAND                 1.78 lb.     2/02/02

 

 TROUT

1. FRANK NELSON             PEMBERTON LAKE                 7.21 lb.    4/23/17 

2. ART ROSARIO                LEVITTOWN LAKE                  4.80 lb.    5/01/11

3. DAVE MISKO                 BEECH MT. LAKE                   2.81 lb.    7/11/04

4. RICH SZYMANSKI           DEEP CREEK DAM                 2.69 lb.     4/24/99

5. BOB TILLER                  PENNYPACK CREEK               2.69 lb.     4/07/07

 6. BOB TILLER                  PENNYPACK CREEK               2.66 lb.     5/04/02

 7. BOB TILLER                  MINSI LAKE                         2.31 lb.    10/22/00

 8. JIM KIRN                      WISS CR. BELLS MILL           2.07 lb.      4/19/03

 9. FRANK PEZANOWSKI      PENNYPACK CREEK              1.81 lb.      5/06/00

 T. RYAN BECKLER             PENNYPACK CREEK               1.81 lb.      5/06/00

STRIPED BASS HYBRID

1. STAN SZYMANSKI        MANASQUAN RES.               6.77 lb.     6/16/02

 2. MIKE FRANCO               MANASQUAN RES,               6.22 lb.     6/19/05

3. AL KIRK                          MANASQUAN RES.               6.12 lb.     6/22/08

4. AL KIRK                          MANASQUAN RES.               5.93 lb.     6/19/05

5. JIM KIRN                         MANASQUAN RES.               5.69 lb.     6/16/02

6. BOB KIRN                       LAKE REDMAN                     5.12 lb.      9/23/00

7. RON KALL                      MANASQUAN RES.               4.67 lb.     6/16/02

8. ED LEWIS                        MANASQUAN RES.              4.59 lb.      6/16/02

9. BOB KIRN                       MANASQUAN RES.               4.57 lb.     6/16/02

STRIPED BASS

1. BOB KIRN                       DEL. R. FKD. ARSENAL       5.73 lb.     5/15/11

2. MIKE MISKO                  DEL. R. FKD. ARSENAL       5.29 lb.     5/15/11

3. JOE DYDAK                    DEL. R. FKD. ARSENAL       4.81 lb.     6/01/03

4. MIKE FRANCO                 DEL. R. FKD. ARSENAL   4.49 lb.  5/01/03

5. MIKE FRANCO               DEL. R. FKD. ARSENAL       3.70 lb.     5/15/11

NORTHERN PIKE

 1. JUAN CARLOS              FARRINGTON LAKE               5.88 lb.  11/3/19  

SUNFISH

 1. BOB KIRN                        SCH. R. NORRISTOWN          1.03lb.  5/31/09

2. JIM KIRN                          SCH. R. NORRISTOWN          1.02lb.  5/31/09

3. AL KIRK                           SCH. R. NORRISTOWN             .94lb.  5/31/09

4. MIKE FRANCO                OLYMPIA LAKE                       .90lb.   3/23/02

5. PAUL LOVE                     WILSON LAKE                          .84lb.   4/10/05

 6. BOB TILLER                    MARSH CREEK LAKE             .81lb.  11/21/99

T. MIKE FRANCO               WILSON LAKE                          .81lb.    5/02/04

8. DAVE JWANIER              SCH. R. GLADWYNNE            .77lb.    8/17/03

 9. TOM SLAWINSKI           WILSON LAKE                          .74lb.    5/02/04

 

CRAPPIE

1. BOB TILLER                 STONE TAVERN LAKE          3.29 lb.   11/17/13

2. ART ROSARIO         STONE TAVERN LAKE             2.50lb.     11/12/17

                           3. KEVIN WISINSKI      LAKE NOCKAMIXON                2.27 lb.     5/16/21

4. DAVE JWANIER          TOBYHANNA LAKE               2.24lb.      7/13/03

 5. MIKE FRANCO             PARVIN LAKE                         2.13lb.      3/22/09

6. DAVE MISKO                PARVIN LAKE                        2.03lb.     11/10/13

   7. AL KIRK V                 PEMBERTON LAKE               1.91lb.       4/20/087.

8. TOM SLAWINSKI     BOSTWICK LAKE                    1.89lb.      4/02/17 

9. MARTY TRANI            WILSON LAKE                        1.88lb.       4/22/07

10. BOB TILLER                    SALEM CANAL                     1.86lb.     11/13/17

T. JOE PHILLIPS                  CEDAR LAKE                    1.86lb.       7/23/17

YELLOW PERCH

1. BOB TILLER                  SUNSET LAKE                       1.80 lb.    11/18/07

2. KEVIN WISINSKI          PARVIN LAKE                       1.46 lb.    11/27/11

3. JAKE SPONHEIMER         CEDAR LAKE                     1.44 lb.       8/22/21 

4. AL KIRK                         MARSH CREEK LAKE         1.40 lb.    11/19/00

T. KEVIN WISINSKI        WILSON LAKE                      1.40 lb.      3/13/22

6. MARTY TRANI             WILSON LAKE                      1.35 lb.      3/22/15

7. JOE PHILLIPS                ALCYON LAKE                    1.34 lb.     3/18/18

 T. TOM SLAWINSKI           ALCYON LAKE                       1.34 lb.  3/18/18

9. AL KIRK                   ALCYON LAKE                          1.31 lb.     3/18/18

10. TOM KRAUSE                MARSH CREEK LAKE        1.25 lb.    11/21/99

T. BOB KIRN                      MARSH CREEK LAKE         1.25 lb.    11/21/99

T. AL KIRK              MARSH CREEK LAKE                   1.25 lb.    11/19 /00

 

ROCK BASS

1. KEVIN FISHGALL             SYLVAN LAKE                      .52 lb.    9/21/19

2. MIKE FRANCO             UPPER PROMISED LAND        .50 lb.    9/25/94

T. PAT FORD                     FRANCIS WALTER DAM         .50 lb     7/28/96

 4. KEVIN WISINSKI          BELTZVILLE RESERVOIR      .48 lb.    7/14/13

 

WHITE PERCH  

                                   1. BOB TILLER                  CEDAR LAKE                          1.83 lb.   5/17/20

                                    2. KEVIN WISINSKI            CEDAR LAKE                          1.60 lb.  5/17/20 

                                   3. DAVE O'HARA               CEDAR LAKE                         1.45 lb.  5/17/20

                                     4.TOM SLAWIMSKI            RAINBOW LAKE                    1.29 lb.   11/1/20 

                                    5. TOM SLAWINSKI         PENNBRYN LAKE                  1.28 lb. 12/09/12

                                    6. AL KIRK                        CEDAR LAKE                           1.23 lb.  5/17/20 

                                                    7. JOE PHILLIPS                MANASQUAN RSERVOIR      1.15 lb.  7/11/21

                                                    8. DAVE O'HARA                MANASQUAN RESERVOIR    1.11 lb.  7/11/21

                                    9. BOB KIRN                      SUNSET LAKE                        1.10 lb.   6/24/07

                                                  10. AL KIRK                        MANAQUAN RESERVOIR       1.10 lb.   7/08/18

  

EEL

                                  1. KEITH PARNELL               DEL. R. WASH. CROSSING    2.09 lb.   8/24/03

                                  2. KEVIN WISINSKI              UNION LAKE n                        1.47 lb.   8/15/20

                                  3. DAVE JWANIER                DEL. R. FKD. ARSENAL         1.29 lb.   5/22/05

                                  4. JOHN RUDOLPH                OLYMPIA LAKE                     1.24 lb.   3/30/03

                                  T. DAVE MISKO                    DEL. R. FKD. ARSENAL         1.24 lb.   5/22/05

                                  6. AL KIRK V                         DEL. R. FKD. ARSENAL         1.16 lb.   6/03/07

                                                 7. KEVIN WISINSKI JR.         CEDAR LAKE                            .96 lb.   7/23/17

                                                 8. JOE SCOTT                        LEHIGH RIVER RT.33               .92 lb.  5/15/16 

                                  9. AL KIRK                            LAKE NOCKAMIXON                 .83 lb.   7/09/11

 

SUCKER

1. BOB TILLER                    BRUNERS ISLAND                 3.17lb.   2/02/02

2. ED LEWIS                         BRUNERS ISLAND                 2.85lb.   2/02/02

3. RON KALL                       BRUNERS ISLAND                 2.19lb.   1/30/99

4. BOB TILLER                    BRUNERS ISLAND                 1.93lb.    2/01/04

5. TOM LAVIN JR.               BRUNERS ISLAND                 1.81lb.    2/04/01

 

CHANNEL CATFISH

   1. AL KIRK                        MANASQUAN RESERVOIR     15.15 lb.    7/11/21

                          2. AL KIRK V                      JEFFERSON LAKE                14.48 lb. 10/02/11     

                          3. AL KIRK                           D. O. D. LAKE                        12.70 lb. 10/19/08

                          4. PAUL LOVE                     LAKE NOCKAMIXON             12.28 lb.   9/29/02

                          5. MIKE FRANCO                DEL. R. FKD. ARSENAL        10.92 lb.   5/21/06

                          6. LOU POLLACK                LAKE NOCKAMIXON             10.06 lb.   7/04/94

                          7. AL KIRK                          CEDAR LAKE                            9.55 lb   7/23/17

                          8. BOB KIRN                       UNION LAKE                             9.50 lb.  9/28/03

                          T. MARK TRANI                  DEL. R. FKD. ARSENAL           9.50 lb.   6/03/07

                        10. MIKE FRANCO                DEL. R. FKD. ARSENAL           8.56 lb.   5/15/11

 

FLATHEAD CATF

1. AL KIRK                            SCH. R. PHOENIXVILLE       2.90 lb.  5/06/07

                                                                                                                                                                  BULLHEAD CATFISH

                           1. MARK TRANI                 DEL. R. LINDEN AVE.               3.74 lb.    6/01/03

                           2. MARTY TRANI               DEL. R. LINDEN AVE.               3.52 lb.    6/01/03

                           3. KEVIN FISHGALL         MERCER LAKE                          2.51 lb.    5/01/22

                           4. BOB TILLER                  MANASQUAN RESERVOIR       2.39 lb    6/19/16.

                           5. AL KIRK                         STEWART'S LAKE                    2.37 lb.   5/15/22

                           6. MIKE FRANCO               ASSUNPINK LAKE   n              2.32 lb.    8/21/10

                           7. TOM SLAWINSKI           ASSUNPINK LAKE                   2.28 lb.    6/27/04

                           8. BOB KIRN                       ASSUNPINK LAKE    n             2.21 lb.    8/21/10

                           9. AL KIRK                         MERCER LAKE                         2.20 lb.     5/02/21

                         10. IAN KECK                       UNION LAKE  n                         2.15 lb.    8/20/16

                                                                                      CARP

                                    1. PAUL LOVE                   DEL. R. FKD ARSENAL          23.59lb.    6/02/02

                                    2. STAN SZYMANSKI      WASH. CROSSING                  20.32lb.    8/24/03

                                    3. AL KIRK                         MARSH CREEK LAKE           16.19lb.    6/04/06

                                    4. TOM LAVIN                   BRUNERS ISLAND                 14.88lb.    1/30/99

                                     5. BOB TILLER                  BRUNERS ISLAND                 14.17lb.     2/02/03

                                    6. TOM SCHMIDT             WASH. CROSSING                  14.00lb.     6/6/93

                                    7. TOM SCHMIDT             PENN TREATY PARK             13.50lb.    5/12/91

                                      8. AL KIRK                        WASH. CROSSING                  12.81lb.     9/08/96

SNAKEHEAD

                                    1. KEVIN FISHGALL           SALEM CANAL                      6.83 lb.   10/20/19

                                  2. JAKE SPONHEIM         STEWART'S LAKE                   5.93 lb.   5/15/22

                                     3. JAKE SPONHEIMER      D.O.D. LAKE                           3.74 lb.     6/20/21 

                                    4. JAKE SPONHEIMER       D.O.D. LAKE                          3.45 lb.      7/14/19

                                    5. KEVIN WISINSKI            STEWARTS LAKE                  3.12lb.     5/19/19

                                    6. JOE PHILLIPS                D.O.D. LAKE                          2.05 lb.     6/20/21

BOWFIN

                                                1. BOB TILLER                   SALEM CANAL                    6.15 lb.    10/24/21

BIGGEST BASS BY LAKE 

AEROFLEX LAKE              JON DiPIPPO 3.68                 KEVIN WISINSKI 3.29          AL KIRK 2.63

ALCYON LAKE                   KEVIN WISINSKI 3.02           ART ROSARIO 2.41

ASSUNPINK LAKE            MIKE FRANCO 7.69               MIKE FRANCO 6.19              DAVE JWANIER 5.36

AUDREY LAKE                  VINCE SANTRONI 3.22          VINCE SANTRONI 2.10

BARGAINTOWN POND      KEVIN WISINSKI 3.15

BEECH MT. LAKE               DAVE MARCHINO 3.81         DAVE MARCHINO 3.77        KEITH PARNEL 3.34
BELMONT LAKE                KEVIN WISINSKI 3.06           TOM SLAWINSKI 2.26         DAVE O'HARA 2.18
BELTZVILLE RES              .DAVE MISKO 3.14                 DAVE MISKO 2.62 SM         MIKE FRANCO 2.56
BIG SWARTSWOOD LK     JOE PHILLIPS 5.82                FRANK PEZANOWSI 4.68   KEVIN FISHGALl 4.45  
BOSTWICK LAKE              BOB TILLER 5.44                   AL KIRK 4.24                        KEVIN FISHGALL 3.69

BRADY'S LAKE                 AL KIRK 2.65                          VINCE SANTRONI JR. 2.39  BOB TILLER 1.90
CARASALJO LAKE            DAVE MISKO 2.34   

CARNEGIE LAKE               ADAM MIHARA 2.96             VINCE SANTRONI 2.95        DAVE O'HARA 2.33

CEDAR LAKE                    DAVE O'HARA 5.06               KEVIN WISINSKI 4.19          KEVIN FISHGALL 3.98

CHURCHVILLE RES. n      GARY JAQUES 2.44               WALT NEJMAN 1.69

CLARKS POND                 DAVE O'HARA 2.94                ADAM MIHARA 2.78           KEVIN  FISHGALL 2.27

CONEWAGO LAKE           TOM LAVIN JR.  4.19             DAVE MARCHINO 3.19        AL KIRK 2.87 

COOPER RIVER LAKE      VINCE SANTRONI JR. 1.41

CORE CREEK LAKE          BARB SZYMANSKI 4.43

CRANBERRY LAKE           MIKEFRANCO 1.31 

DAVIS MILL POND -         JAKE SPONHEINER 4.78      ADAM MIHARA 3.98            BOB TILLER 2.25

DEL. R. BULLS ISLAND    MARK TRANI 3.87                PAUL 2.81                             DAN WATKINS 1.12

DEL. R. WASH. CR.           ED LEWIS 3.17
D.O.D. LAKE                       TOM SLAWINSKI 6.48          BOB   TILLER 5.86               DAVE MISKO 4.66
EAST CREEK POND          MARK TRANI 2.41                 ART ROSARIO 2.34   BOB KIRN 2.26 BOB TILLER 2.26

ELMER LAKE                    KEVIN FISHGALL 5.47

FARRINGTON LAKE          BOB TILLER 3.62                  AL KIRK 3.11                        AL KIRK 2.59 

FORDS POND                    AL KIRK 1.95                        TOM SLAWINSKI 1.38          ART ROSARIO 1.27

FRANCIS SLOCUM LK       DAVE JWANIER 2.28           RON KALL 2.16                     EVAN SOLITRIN 2.16
FRANCIS WALTER DAM    AL KIRK 2.91                       DAVE JWANIER 1.65 SM      AL KIRK 1.43
GOULSBORO LAKE           DAN WATKINS 3.50            GEORGE SZYMANSKI 1.50   JIM LANG 1.25

HAMMONTON LAKE         AL KIRK V 2.32                  AL KIRK V 2.18                  DAVE JWANIER 1.97
HARVEY'S LAKE               JIM KIRN 3.35                       AL KIRK 3.09                        AL KIRK 2.60
HOPEWELL LAKE             BOB MOORE 2.13
INDIAN MILLS LAKE         ART ROSARIO 1.85              ART ROSARIO 1.80
IONA LAKE                        DAVE MISKO 1.81                 BOB TILLER 1.70                  KEVIN FISHGALL 1.60
JEFFERSON LAKE            AL KIRK V 5.01                  AL KIRK  3.54                        KEVIN WISINSKI 1.81
LEVITTOWN LAKE             JOHN RUDOLPH 2.53          TOM KRAUSE 1.75               

LITTLE SWARTSWOOD     KEVIN FISHGALL 4.45         AL KIRK 3.26                        VINCE SANTRONI JR 2.34
LOCUST LAKE                   AL KIRK 2.11                        KEVIN WISINSKI 1.84           MIKE FRANCO 1.52    

LONG POND                      ADAM MIHARA 3.42            BOB TILLER 2.21                   TOM SLAWINSKI 1.89

MALAGA LAKE                  ART ROSARIO 3.27              AL KIRK V 2.80                   JOE PHILLIPS 2.40

MANASQUAN RES             DAVE MISKO 6.05               ART ROSARIO 5.75            AL KIRK 5.70  AL KIRK 5.46

MANYUNK CANAL             DERRICK BRAUN 3.06        DERRICK BRAUN 2.44         DERRICK BRAUN 1.81

MAPLE LAKE                     KEVIN WISINSKI1.89           KEVIN FISHGALL 1.75         DAVE O'HARA 1.67

MARSH CREEK LAKE        DAMIAN ROCCO 3.05          JOE PHILLIPS 3.01               AL KIRK 2.54
MASKELLS MILL POND    DAVE MISKO 3.68               JOE PHILLIPS 3.06               TOM SLAWINSKI 3.00         
MAUCH CHUNK LAKE       AL KIRK 2.75                       DAVE MISKO 2.33 
MENANTICO SAND PD      MIKE FRANCO 4.33             ART ROSARIO 3.94              MIKE FRANO 3.85
MERCER LAKE                   BOB TILLER 4.52                BOB TILLER 4.50                  DAMIAN ROCCO 3.11
MERRILL CREEK RES        BOB TILLER 5.10                AL KIRK V 4.65 SM           KEVIN WISINSKI 3.19 SM
MIRROR LAKE                   KEVIN FISHGALL 4.58        ANDREA SLAWINSKI 3.95  ART ROSARIO 2.96

MOON LAKE                       VINCE SANTRONI JR. 1.43 TOM SLAWINSKI 1.36         AL KIRK .83
MUSCENETCONG LAKE    AL KIRK V 2.91                 MIKE FRANCO 2.88             BOB TILLER 2.71
NEWTON LAKE                  BOB TILLER 2.79                 TOM SLAWINSKI 2.51         MIKE WILSON 2.49
NOCKAMIXON LAKE          KEITH PARNEL 5.05 SM     MARTY TRANI 4.08             RON BECKLER 3.94 SM
OLYMPIA LAKE                  MIKE FRANCO 4.75            MIKE FRANCO 1.55
OXFORD FURNACE LK      DAMIAN ROCCO 3.98          KEVIN WISINSKI 3.19 SM    AL KIRK 1.62
PARVIN LAKE                    BOB TILLER 5.73                 ART ROSARIO 5.23        AL KIRK 4.74 RICH SZYMANSKI 4.74
PEMBERTON LAKE           BOB TILLER 5.23                 RICH SZYMANSKI 5.12
PENBRYN LAKE                AL KIRK 5.46                        TOM SLAWINSKI 1.54

RAINBOW LAKE                JAKE SPONHEIMER 4.22     JOE PHILLIPS 2.55                                                        

PROMISED LAND LOWER AL KIRK 2.12                       GEORGE SZYMANSKI 1.81 JIM KIRN 1.61
PROMISED LAND UPPER  BOB TILLER 1.86 SM         JIM KIRN 1.65                       MIKE FRANCO 1.54
PROMPTON RES               DAVE O'HARA 2.92             RICH SZYMANSKI 2.75         DAVE MARCHINO 2.06
RAINBOW LAKE                 AL KIRK 3.66                       JESSE SLAWINSKI 3.07      AL KIRK V 2.58
REDMAN LAKE                  AL KIRK  2.38                      RON KALL 2.38                    RON BECKLER  2.25
RISING SUN LAKE             TOM SLAWINSKI 5.85         AL KIRK 5.50                       ROB ACKERMAN 4.17

SALEM CANAL                  DAVE MISKO 4.70               JAKE SPONHEIMER 3.41     JOE PHILLIPS 2.20
SCH R GLADWYNNE         ART ROSARIO 2.56              FRAN HENRY 2.56               JIM SHAW 2.19 SM
SCH R LOWER                   LARRY CHIOLAN 2.06         BOB TILLER 1.44
SCH R NORRISTOWN       KEITH PARNELL 3.04        RON KALL 2.98 SM            AL KIRK V 2.25 TOM KRAUSS 2.25

SHAWS MILL POND          KEVIN FISHGALL 1.69       AL KIRK 1.65   
SHENANDOAH LAKE        MIKE FRANCO 2.87            DAVE O'HARA 2.15               KEVIN FISHGALL 1.88
SHOHOLA LAKE                ART ROSARIO 3.30             AL KIRK 3.26                        JIM KIRN 2.40

SOUTH VINELAND LAKE JAKE SPONHEIMER 2.65    AL KIRK 1.71
STEWARTS LAKE              MIKE ALICEA 2.63              MARTY TRANI 1.71
STONE TAVERN LAKE      FRANK NELSON 5.72         ART ROSARIO 5.13              BOB TILLER 4.67
STRAWBRIDGE LAKE       ART ROSARIO 1.81   
STRUBLE LAKE                 DAN O'BRIEN 2.56             BOB TILLER 2.13
SUNSET LAKE                  TOM SLAWINSKI 5.95        MIKE FRANCO 5.82         MARTY TRANI 5.76 BOB TILLER 5.38

SWEDES LAKE                  DAVE MISKO 4.10              DAMIAN ROCCO 3.44            IAN KECK 3.31

SYLVAN LAKE                   VINCE SANTRONI JR. 2.55 VINCE SANTRONI JR. 2.00  AL KIRK 1.95
THE GIVING POND            VINCE SANTRONI JR. 2.62  DAVE MISKO 1.35
TOBYHANNA LAKE           KEITH PARNEL 4.06           DOMINIC IAGOVINO 2.81       DAVE MISKO 2.71
TURNMILL POND              AL KIRK V 1.97                AL KIRK 1.74                          KEVIN WISINSKI 1.70
TUSCARORA LAKE            AL KIRK 2.50                      AL KIRK 1.80                          ART ROSARIO 1.66 SM
UNION LAKE                      RON BECKLER 4.55           EVAN SOLITRIN 3.91             CHRIS KELLEY 3.51
WASH. CROSSING RT532 ED LEWIS 3.17
WESTONS MILL POND      VINCE SANTRONI JR. 2.88 KEVIN WISINSKI 2.84           TOM SLAWINSKI 2.21
WHITE OAK POND *           TOM SLAWINSKI 2.48         ART ROSARIO 2.18               AL KIRK1.65
WILSON LAKE                    KEVIN WISINSKI 3.99         DAVE MISKO 3.41                   COLIN STEWART 3.04


BIGGEST PICKERAL BY LAKE

AEROFLEX LAKE               BOB TILLER 3.78

ALCYON LAKE                    KEVIN FISHGALL 2.61       AL KIRK 2.47                         ART ROSARIO 2.41

ASSUNPINK LAKE             LOU POLLOCK 3.31           MIKE FRANCO 2.61               DAVE MISKO 2.42

BARGAINTOWN POND       VINCE SANTRONI 3.45     KEVIN WISINSKI 3.02
BEECH MT. LAKE               MARTY TRANI 3.21           MIKE SHELINSKY 2.06          MIKE SHELINSKI 1.25

BELMONT LAKE                BOB TILLER 1.26               VINCE SANTRONI 1.21          KEVIN FISHGALL 1.21

BELTZVILLE RESERVOIR  KEVIN WISINSKI 2.09

BIG SWARTSWOOD LAKE VINCE SANTRONI 2.25
BOSTWICK LAKE               BOB TILLER 3.74           KEVIN WISINSKI 3.36  JOE PHILLIPS 3.35 KEVIN WISINSKI JR. 3.05

CARNEGIE LAKE               VINCE SANTRONI JR. 2.01

CEDAR LAKE                    VINCE SANTRONI JR. 3.21  ADAM MIHARA 3.01             ADAM MIHARA 2.88

CLARKS POND                 JOE PHILLIPS 2.88
D.O.D. LAKE                       TOM SLAWINSKI 4.68         MIKE FRANCO 4.50      BOB KIRN 4.34 TOM SLAWINSKI 4.18 

EAST CREEK LAKE           KEVIN WISINSKI 1.75   

FARRINGTON LAKE          AL KIRK 3.94                       BOB TILLER 3.81           KEVIN WISINSKI 3.33

FRANCIS WALTER DAM   ART ROSARIO 4.06

GOULDSBORO LAKE        GEORGE SZYMANSKI 2.75  GEORGE SZYMANSKI 1.75
HAMMONTON LAKE         MIKE FRANCO 4.90              MIKE FRANCO 4.90              RON KALL 3.15 PAUL LOVE 3.04

INDIAN MILLS LAKE        DAVE AYERS 2.34

IONA LAKE                        BOB TILLER 1.97

JEFFERSON LAKE            AL KIRK 3.10

LAKE MUSCENETCNG      GEORGE SZYMANSKI1.75

LAKE NOCKAMIXON         JIM KIRN 2.94                      TOM LAVIN 1.50
LOCUST LAKE                   AL KIRK 5.59                        AL KIRK JR. 4.79                    MIKE FRANCO 3.85

LONG POND                      JOE PHILLIPS 1.98              DAVE O'HARA 1.86

MALAGA LAKE                  JOE PHILLIPS 2.06

MANALAPEN LAKE          VINCE SANTRONI 2.21

MANASQUAN RES.           BILL ASH 3.82                    JOE PHILLIPS 3.23
MAURICE RIVER                TOM SLAWINSKI 2.19         AL KIRK JR. 2.10
MENANTICO SAND POND MIKE FRANCO 3.85     MARTY TRANI 3.73       MIKE FRANCO 3.62       JUAN CARLOS 3.58

MERCER LAKE                   KEVIN WISINSKI 2.11

MINSI LAKE                        KEITH PARNELL 3.31
MIRROR LAKE                    JIM KIRN 3.69              MIKE FRANCO 3.38                       JIM KIRN 3.11

MOON LAKE                       JOE PHILLIPS 3.84

OSWEGO LAKE                  TOM SLAWINSKI 1.88
PARVIN LAKE                    AL KIRK 4.18                DAVE JWANIER 3.54                     AL KIRK JR. 3.43    JIM KIRN 3.09

PECKS POND                    MARV BIRGER 1.19

PEMBERTON LAKE          BOB TILLER 5.23           MARTY TRANI 3.86                EVAN SOLITRIN 3.61     JIM KIRN 3.50
PENBRYN                          DAVE MISKO 5.25         DAVE O'HARA 4.68                      DAVE MISKO 3.68     JIM KIRN 3.35

RISING SUN LAKE            KEVIN FISHGALL 3.09      KEVIN WISINSKI 2.56             MIKE FRANCO 2.42
SHAWS MILL POND          TOM SLAWINSKI 4.80

SHENANDOAH LAKE        KEVIN WISINSKI 3.56   DAVE O'HARA 3.11

SHEPPARDS MILL POND VINCE SANTRONI 3.68 KEVIN WISINSKI 3.25                   AL KIRK 3.03
SHOHOLA DAM LAKE       EVAN SOLITRIN 3.79    MIKE FRANCO 3.23          DAVE MISKO 3.06       MIKE FRANCO 3.00

SOUTH  VINELAND LAKE TOM SLAWINSKI 1.60

STONE TAVERN LAKE      JIM KIRN 3.85              JIM KIRN 2.75                               AL KIRK 2.24
SUNSET LAKE          MIKE FRANCO 3.98      VINCE SANTRONI 3.90       KEVIN WISINSKI 3.67    TOM SLAWINSKI 3.63

THE GIVING POND             BOB TILLER 2.56

TURN MILL POND             BOB TILLER 2.05           BOB KIRN 1.77                               MIKE FRANCO 1.76

TUSCARORA LAKE            MIKE FRANCO 4.22 

UNION LAKE                      AL KIRK 3.39                  FRANK PEZANOWSKI 3.13
WESTONS MILL POND     VINCE SANTRONI JR. 2.91  MARTY TRANI 2.37         KEVIN WISINSKI  2.10
WILSON LAKE                    DAVE JWANIER 4.19     RICH SZYMANSKI 3.47     ART ROSARIO 3.41 DAVE MISKO 3.28

 *= BODY OF WATER NO LONGER EXISTS   n = NO LONGER ACCESSIBLE